Vir Yoga & Gong

Vir

vir

Vroeger vond ik het belagrijk in welke vorm ik mijn creativiteit uitte, en dacht ik dat het daar om draaide. Nu gaat het mij om de essentie: wie zijn we, wat komen we doen, hoe kunnen we leven naar onze potentie en wat herinnert ons er aan? 

Wat mij kracht geeft en raakt, dat wil ik tot expressie brengen en delen met anderen. Tekenen, schrijven, muziek maken, yoga doen, het liefst op een rots of op het strand.

Waar maak ik mijn werk van? Op dit moment werk ik met kundalini yoga en klank. Dat zijn de tools die ik in handen heb om op een bekrachtigende manier verbinding te maken met een groep of een individu.

Wat betekent Vir?

Vir Kaur is mijn spirituele naam. Het betekent dat ik moedig en onoverwinnelijk ben als ik de waarheid van mijn ziel leef. Natuurbelevingen zoals koud water, de gong klanken en kundalini yoga herinneren mij hier aan en versterken dit. Maar in wezen is er niets nodig: ik kan in elk moment waarachtig en oprecht zijn. De lessen openbaren zich in het leven van alledag, juist is onverwachte en soms ongewenste situaties!